ΛΑΚΕΡΔΑ ΨΗΤΗ ΣΕ ΑΛΑΤΙ

Oia, Santorini Greece 847 02